Michigan Tamil Sangam

Tamil sangam Tamil sangam Tamil sangam Tamil sangam Tamil sangam


அனைவர்க்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள்!!!

அகிம்சை முன் நிறுத்தி

அடிமை இருள் அகற்றி

உலக அரங்கினில் நாம்

உன்னத நிலை அடைய

தியாகம் பல புரிந்த

தமிழ்த் தாயின் தவப் புதல்வர்களைப்

போற்றி வணங்குகிறோம்!!!


Independence Day Youtube tribute


Click here for YouTube tribute
-->Upcoming Events

சங்க இலக்கியப் பயிலரங்கம்


Sanga Ellakkiya Payilarangam


August 15 & 16, 2015This is a FREE workshop and brought to you in Michigan by Michigan Tamil Sangam, Tamil Marumalarchi Iyakkam (of Metro Detroit),
and Digital Maxim, publisher of Vaidehi Herbert’s works.
The first 25 people registering for this workshop will get a FREE copy of “Sangam Literature book A Beginner’s Guide”
When: Aug 15, 16 (both Saturday and Sunday) 9 AM to 5 PM
Venue: 26325 Halsted Rd (between 11 Mile and 12 Mile Rd), Farmington Hills, MI 48331

இது ஒரு மிச்சிகன் தமிழ்ச் சங்கம், தமிழ் மருமலர்ச்சி இயக்கம், மற்றும் டிஜிடல் மக்சிம் இணைந்து வழங்கும் இலவச இலக்கியப் பயிலரங்கம்.
எப்பொழுது: Aug 15, 16 (both Saturday and Sunday) 9 AM to 5 PM
இடம்: 26325 Halsted Rd (between 11 Mile and 12 Mile Rd), Farmington Hills, MI 48331
Membership

If you are an existing member, your membership has expired as of June 30, 2015 and you will have to renew. Since we have a new website with new database for registrations, every member has to re-register with their updated details. New memberships are valid from July 2015- June 2016. Please signup here.

CLICK HERE TO JOIN TAMIL SANGAM MICHIGAN

Tamil Sangam App

We are proud to release an App for our own Tamil Sangam. Android App and iPhone App are available now.

Our Sponsors